Hvordan foregår en tandrensning?

Når vi som mennesker går til tandlægen, sætter vi os selv i stolen, åbner munden og lader tandlægen undersøge, rense og røntgenfotografere vores tænder. Dette kan vi ikke gøre med vores dyr. De ved ikke hvad der skal ske og vi kan ikke forberede dem på det. Vi kan også forklare tandlægen at vi synes vi er lidt ømme hér, eller nogle gange kan bløde lidt fra tandkødet dér – det kan vores dyr ikke.  Derfor foregår en tandrensning hos dyr altid i bedøvelse. Både for dyrets skyld, så det ikke stresser og skal have en dårlig oplevelse, men også så vi kan få undersøgt hele munden og alle tænder ordentligt.

Læs også vores artikel: Tandproblemer hos katte

Forundersøgelse

Inden vi bedøver dyret, laver vi en undersøgelse af dyret. Vi tjekker dens generelle helbredstilstand og taler det planlagte forløb igennem. Er der en tilstand eller sygdom vi skal tage hensyn til? Er dyret meget bange og skal vi tale om hvordan vi bedst mindsker angst og stress i forbindelse med besøget? Forventer vi sygdomstilstande eller skader på tænder eller i munden, og hvilke muligheder har vi med behandling, hvornår og hvordan kan og skal det gøres.

Blodprøve

Alle dyr tilbydes en blodprøve inden bedøvelse planlægges og foretages. En blodprøve kan vise tilstande som vi ikke på forhånd vidste var tilstede, og som er vigtige at kende til inden bedøvelse. Hos ældre dyr, eller dyr med andre tilstande, vil vi ofte på det kraftigste anbefale dette. Blodprøven skal udtages på et fastet dyr. Det kan med fordel gøres nogle dage før, eller om morgenen inden bedøvelsen. Hos nogle dyr kan der også komme andre undersøgelser på tale hvis der er behov herfor, det kan være røntgenbilleder af lunger og hjerte, eller ultralydsscanning af hjertet.

Bedøvelse

Bedøvelsen foregår i flere trin. Oftest indgives der noget beroligende medicin som får dyret til at slappe af og være mere rolig. Herefter ilægges et venekateter (en indgang i en blodåre på benet) hvor vi kan indgive den videre bedøvelse samt medicin og væske under bedøvelsen. Dyret ligges til at sove og intuberes med en slange i luftrøret, som herefter bruges til ilt og bedøvelsesgas som holder dyret bedøvet under indgrebet. Dyret ligges på et varmt leje og der påsættes overvågningsudstyr som giver information om puls, hjerterytme, iltmætning i blodet, blodtryk og temperatur. Alt sammen værdier som dyrlægen og sygeplejersken bruger til styre og vurdere bedøvelsen, samt holde øje med dyrets tilstand undervejs.

Tandrøntgen

Når dyret sover tages der tandrøntgenbilleder af alle tænder i både over- og underkæben. Halvdelen af en tand ligger gemt i kæbeknoglen under tandkødet. På denne måde kan vi vurdere tandrødder og knoglen omkring, for sygdomme og skader som ellers ikke kan ses.

Mundhule- og tandundersøgelse

Når røntgenbillederne er taget undersøges hele munden og alle tænder. Er der normale forhold på slimhinder, tunge, gane og svælg? Herefter undersøges alle tænder visuelt samt med en tandprobe/pochemåler hvor tandflader mærkes efter og tandkødslommer måles. Den samlede vurdering med både tandrøntgen og undersøgelse, giver det fulde billede af dyrets mundhulestatus samt overblik med evt. tænder som er syge og/eller skadede og som kræver behandling.
Oftest vil vi lave en aftale om at eventuelle syge eller dårlige tænder som kræver behandling eller operation, ikke bliver foretages samme dag men i en efterfølgende operation. Vi har stort set aldrig det fulde overblik over sygdomstilstandene, før vi har udført den fulde mundhulestatus. Derfor kan vi først efter denne, komme med den fulde plan inklusiv økonomien i det. I en del tilfælde, kan der være flere behandlingsmuligheder som ejer skal tage beslutning omkring. Derudover er der hensynet til dyret og narkoselængden, samt planlægningen og tiden til indgrebet.
I nogle tilfælde kan det dog vurderes at et mindre indgreb bedst foretages på samme dag og i samme narkose. I disse tilfælde vil det være aftalt på forhånd, eller ejer vil blive ringet op under bedøvelsen med information og tilbuddet herom.

Tandrensning og polering

Herefter afrenses alle tænder. Der laves først en grov rensning af tandsten med håndinstrumenter og bagefter en finere rens med ultralydsrenser. Tænder med tandkødslommer oprenses i dybden. Herefter poleres tænderne efter, så tandfladerne efterlades helt rene og glatte.

Opvågning

Når vi er færdige, vågner dyret langsomt, hvorefter det ligges til opvågning under observation. Nogle dyr vågner hurtigt og er friske, andre er lidt længere tid om at vågne helt op og kan være mere trætte og påvirkede. Når dyret er vågent tilbydes det mad. Hunde tages ud på en luftetur. Nogle dyr er rolige og andre stresser op efter en bedøvelse. Derfor kan der være forskel på hvornår du kan og bør hente dit dyr hjem igen. Har du et dyr som du ved bliver utryg eller stresset af at være ved dyrlægen, vil vi anbefale at man har mulighed for at afhente sit dyr så snart det er klar, så dyret får den bedst mulige oplevelse.   

Efterforløb

Dyret bør være under opsyn resten af dagen efter bedøvelsen. Gerne i rolige omgivelser. Dagen efter skal den gerne være stort set normal igen.
Ved hjemgang fra klinikken får I et brev med vejledning efter bedøvelse, samt dagens tandbehandling. Heri vil også være beskrevet evt. tandsygdomme, tandskader eller andre tilstande, herunder hvilke behandlinger der anbefales samt en plan herfor. Derudover vil der også være information omkring hjemmepleje samt anbefalinger fremover.