TPLO vs. TTA: Hvilken kirurgisk behandling er bedst for din hunds korsbåndsskade?

I samarbejde med vores erfarne ortopædkirurg, Kristian, der har en ph.d. fra Københavns Universitet og er medlem af flere anerkendte faggrupper inden for veterinær ortopædi, har vi undersøgt, hvilken metode der er bedst til behandling af korsbåndsskader hos hunde.

Som udgangspunkt er TPLO den foretrukne metode, idet forskning har vist, at den giver færrest komplikationer over en 5-års periode. Dog kan der være særlige omstændigheder, der gør, at vi vil overveje andre metoder som TTA.

 

For yderligere information eller en konsultation, er du velkommen til at ringe til os på 44 91 91 44 og tale direkte med Kristian, vores ortopædkirurg.

Dyrlæge Kristian M. Kamstrup, ph.d.
Dyrlæge Kristian M. Kamstrup, ph.d.

Introduktion

Baggrund for korsbåndsskader hos hunde: En korsbåndsskade hos hunde er en almindelig årsag til halthed i baglemmerne. Ifølge Kristian, der har omfattende erfaring med ortopædiske indgreb, opstår denne skade ofte som resultat af et pludseligt traume, men kan også udvikle sig over tid på grund af svaghed i vævets struktur. Hunde i alle størrelser og racer kan pådrage sig en korsbåndsskade, men det er mere almindeligt hos større racer og overvægtige hunde.

Betydningen af at vælge den rigtige behandling: Valget af den rigtige behandling for en korsbåndsskade er afgørende for din hunds mulighed for at komme sig og opnå en god livskvalitet. Kristian, der har stor erfaring med en række ortopædiske indgreb, herunder korsbånd, understreger, at behandlingsmetoder varierer fra konservativ management til kirurgisk indgreb. Det bedste valg vil ofte afhænge af hundens størrelse, aktivitetsniveau, alder og generelle helbred. Derfor er det vigtigt at drøfte alle tilgængelige muligheder med din dyrlæge for at sikre, at du træffer den mest velinformerede beslutning for dit kæledyr.

 

TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy)

Beskrivelse af TPLO-proceduren

Mål og formål: TPLO-metoden er “golden standard”-metoden til behandling af korsbåndsskader hos hunde. Målet med TPLO er at ændre knæledets mekanik, så det fungerer normalt uden korsbåndet. Denne type operation er af typen dynamisk stabiliserende og har til formål at give hunden en bedre og mere stabil bevægelse i knæet når nu korsbåndet ikke længere fungerer korrekt.

Kirurgisk teknik: TPLO-proceduren omfatter at skære og rotere den øverste del af skinnebenet (tibia) for at forhindre skinnebenet i at bevæge sig fremad på grund af det defekte korsbånd. En plade og skruer bruges derefter til at fastgøre det roterede skinneben. Proceduren udføres under generel anæstesi med lokalbedøvelse og smertedrop. Efter operationen vil din hund få et smerteplaster på og smertestillende de første dage. Det er vigtigt at bemærke, at genoptræning er en vigtig del af genopbygningen efter TPLO-kirurgi.

 

Fordele ved TPLO

Hurtigere opsving: TPLO-proceduren er kendt for at fremskynde hundens genoptræningsproces. Fordi denne operation ændrer knæets biomekanik, er hunden i stand til at bruge sit ben kort tid efter operationen, hvilket ofte resulterer i en hurtigere tilbagevenden til normal aktivitet.

Stabilisering af knæleddet: Ved at ændre vinklen på tibia kan TPLO bidrage til at skabe en mere stabil platform for femur, hvilket reducerer knæledets tendens til at glide, selv når korsbåndet mangler. Dette resulterer i et mere stabilt knæ, som kan være særligt fordelagtigt for aktive hunde eller hunde med betydelige korsbåndsskader.

Lavere risiko for langsigtede problemer: På grund af den forbedrede stabilitet og det hurtigere genoptræning kan hunde, der gennemgår TPLO, have en lavere risiko for at udvikle langvarige problemer, såsom skader på menisken og gigt, sammenlignet med andre behandlingsmuligheder. Sammenlignes metoder over 5 år er TPLO-metoden den metode der er bedst for hunden.

 

Ulemper ved TPLO

Større kirurgisk indgreb: TPLO er en teknisk kompleks operation sammenlignet med nogle andre behandlingsmuligheder for korsbåndsskader hos hunde. Derfor er der også færre der tilbyder metoden. Desuden er der patienter hvor metoden ikke er det bedste valg på grund af knoglernes bygning.

Potentielle komplikationer: Som med alle kirurgiske indgreb er der risiko for komplikationer med TPLO. Disse kan omfatte infektioner, knoglebrud, implantatproblemer.

 

TTA (Tibial Tuberosity Advancement)

Beskrivelse af TTA-proceduren

Mål og formål: TTA-proceduren er ligesom TPLO designet til at ændre biomekanikken i hundens knæled for at stabilisere det uden behov for det ødelagte korsbånd. Dette opnås ved at flytte fremspringet på tibia (kendt som tibial tuberosity), hvor patellarligamentet fæstner, fremad for at modvirke den kraft, der får lårbenet og skinnebenet til at bevæge sig i forhold til hinanden.

Kirurgisk teknik: TTA udføres ved at lave et lodret snit i skinnebenet, og flytte knæskallens ligament fremad. Derefter indsættes en titanium kile for at opretholde denne fremskudte position, og en plade og skruer bruges til at stabilisere området, mens det heler.

 

Fordele ved TTA

Mindre invasiv: Sammenlignet med TPLO er TTA en simplere procedure, da det ikke involverer så meget udstyr. Dette kan potentielt resultere i mindre postoperativ smerte og en kortere genoptræningstid. Til nogle få patienter er TTA en bedre metode udfra knoglernes form.

Hurtigere operationstid: TTA-operationer er lidt kortere end TPLO-operationer, hvilket kan reducere den tid, hunden skal være under anæstesi, men det er minimalt.

 

Ulemper ved TTA

Risiko for implantatproblemer: Fordi TTA involverer brug af implantater (kile, plade og skruer) til at stabilisere knæleddet, er der en risiko for implantat-relaterede komplikationer, såsom løsning, brud eller infektion. Selvom disse komplikationer generelt er sjældne, er det vigtigt at være opmærksom på disse potentielle risici.

Mulig lavere succesrate sammenlignet med TPLO: Den seneste forskning har vist, at TPLO har en højere succesrate over tid sammenlignet med TTA, især for større eller mere aktive hunde. Dog kan mange faktorer påvirke succesraten for begge operationer, inklusive hundens størrelse, aktivitetsniveau, alder, generelle sundhed og den præcise natur af korsbåndsskaden.

 

Sammenligning af TPLO og TTA

Forskelle i teknik og mål: TPLO og TTA er begge kirurgiske procedurer, der har til formål at behandle korsbåndsskader hos hunde ved at ændre biomekanikken i knæet, men de gør det på forskellige måder. TPLO involverer rotation af tibia for at flade det tibiale plateau og dermed stabilisere knæleddet, mens TTA flytter tibial tuberosity (knæskallens ligaments hæftepunkt) fremad for at opnå en lignende stabilisering. TTA er “opfundet” som et protest-produkt imod den oprindelige TPLO-stifter Slocum, der havde taget patent på metoden og pladerne på verdensplan, så kun kirurger der havde været på hans kurser kunne få lov at operere. Det er mange år siden og i dag er der udviklet nye låsepladesystemer der i min optik gør TPLO-metoden overlegen til langt de fleste patienter.

Sammenligning af succesrater og langsigtede resultater: Både TPLO og TTA har høje succesrater, og mange hunde vil opleve en betydelig forbedring af deres mobilitet og livskvalitet efter operationen. Risikoen for meniskskader er større ved TTA selvom metoden kan levere gode langsigtede resultater for hunde med korsbåndsskader.

Forskning viser at TPLO har en  fordel, især hos større eller mere aktive hunde.

Valg af procedure baseret på hundens størrelse, alder og aktivitetsniveau: Valget mellem TPLO og TTA vil ofte være baseret på flere faktorer, herunder hundens størrelse, alder, aktivitetsniveau, bygning og generelle sundhed. For eksempel kan TPLO være mere egnet for større, tungere eller mere aktive hunde, mens TTA kan være et godt valg for mindre, lettere eller mindre aktive hunde. Dog vil den endelige beslutning altid være baseret på en omfattende vurdering af hunden og dens specifikke behov og omstændigheder. For nogle patienter bruger jeg tightrope eller corkscrew der i gruppen af stabiliserende metoder. Det er teknikker der består af en meget stærk sutur(snor) til erstatning for det overrevne korsbånd.

 

Nyeste teknologier og forskning inden for TPLO og TTA

Forbedringer i kirurgisk teknik: Kirurgiske teknikker for både TPLO og TTA er blevet finjusteret og forbedret i løbet af de sidste årtier. Der er en fortsat forskning og udvikling for at minimere risikoen for komplikationer, reducere operationstid og fremskynde opsving. For eksempel er mindre invasive teknikker og præcisionsinstrumenter blevet udviklet til at gøre operationerne mere sikre og effektive.

Nye implantater og materialer: Udviklingen af nye implantater og materialer har også spillet en afgørende rolle i forbedringen af både TPLO og TTA. Biokompatible materialer, der er designet til at fremme heling og integration med hundens egen knogle, bliver nu rutinemæssigt brugt. Desuden har der været fremskridt inden for design og fremstilling af de specielle plader, skruer og andre implantater, der bruges i disse operationer, hvilket bidrager til bedre resultater og færre komplikationer.

Forskning i langsigtede resultater og sammenligninger mellem behandlingsmetoder: Der er en løbende forskning, der sigter mod at forstå langsigtede resultater af TPLO og TTA og hvordan de sammenligner med hinanden og med andre behandlingsmuligheder for korsbåndsskader hos hunde. Dette inkluderer både kliniske studier og forskning i dyremodeller, samt dataanalyse af store patientgrupper. Resultaterne af denne forskning bidrager til en konstant forbedring af teknikkerne og til en mere evidensbaseret tilgang til valg af behandlingsmetode.

 

Sådan træffer du den rigtige beslutning for din hund

Rådgivning fra din dyrlæge: Dette er det vigtigste trin i beslutningsprocessen. Din dyrlæge kender din hunds helbredstilstand og kan give den bedste vejledning om, hvilken operation der er bedst egnet. Baseret på en grundig undersøgelse, medicinsk historie og en vurdering af hundens alder, størrelse og aktivitetsniveau, vil din dyrlæge være i stand til at anbefale en passende behandlingsmetode.

Overvejelser om hundens helbred og livsstil: Udover dyrlægens råd skal du også overveje din hunds livsstil og helbred. Hvis din hund er meget aktiv og engagerer sig i højintensitetsaktiviteter, kan en metode, der tilbyder bedre stabilitet på lang sigt, være det bedste valg. Ligeledes, hvis din hund har underliggende helbredsproblemer, kan det være nødvendigt at vælge en mindre invasiv metode for at mindske risikoen for komplikationer.

Økonomiske og tidsmæssige faktorer: Endelig er det også vigtigt at overveje de økonomiske og tidsmæssige aspekter. Både TPLO og TTA kræver et betydeligt engagement i form af tid til postoperativ pleje og rehabilitering. Du skal være forberedt på at bruge tid på fysioterapi og opfølgende besøg hos dyrlægen. Desuden varierer omkostningerne ved disse procedurer, og du skal overveje, hvilken der bedst passer til dit budget.

 

Afsluttende

Opsummering af TPLO og TTA som behandlingsmuligheder: TPLO og TTA er to anerkendte kirurgiske metoder til behandling af korsbåndsskader hos hunde. Mens TPLO generelt tilbyder en højere grad af stabilitet og bedre langsigtede resultater, er TTA en metode der kan være mere egnet til visse hunde. Begge procedurer har deres fordele og ulemper, og det er vigtigt at tage alle disse faktorer i betragtning, når du træffer en beslutning.

Betydningen af at vælge den rigtige behandling for din hunds individuelle situation: At vælge den bedste behandlingsmetode for din hund er afgørende for dens langsigtede helbred og livskvalitet. Korsbåndsskader kan have alvorlige konsekvenser, hvis de ikke behandles korrekt, herunder kronisk smerte og nedsat mobilitet.

Ved at tage en informeret beslutning baseret på din dyrlæges rådgivning, din hunds individuelle behov, og dine egne økonomiske og tidsmæssige overvejelser, kan du sikre, at din hund får den bedste mulige behandling. Din beslutning kan markant forbedre din hunds livskvalitet og muligheden for et sundt og aktivt liv efter operationen.

 

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om TPLO og TTA

Hvem er dyrlæge Kristian M. Kamstrup?

Kristian M. Kamstrup er en erfaren ortopædkirurg med en ph.d. fra Københavns Universitet. Han har omfattende erfaring med ortopædiske indgreb og er medlem af flere anerkendte faggrupper inden for veterinær ortopædi.

Hvad er TPLO og TTA?

TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy) og TTA (Tibial Tuberosity Advancement) er kirurgiske metoder til behandling af korsbåndsskader hos hunde.

Hvordan vælger jeg mellem TPLO og TTA?

Valget mellem TPLO og TTA vil ofte afhænge af flere faktorer som hundens størrelse, alder, aktivitetsniveau og generelle sundhed. Det er vigtigt at konsultere med din dyrlæge for at træffe den bedste beslutning.

Er der nogen risici forbundet med disse operationer?

Ja, som med alle kirurgiske indgreb er der risiko for komplikationer som infektioner, knoglebrud og implantatproblemer.

Hvad er fordelene ved TPLO?

TPLO er kendt for at fremskynde hundens genoptræningsproces og tilbyder en mere stabil platform for femur, hvilket reducerer knæledets tendens til at glide.

Hvad er fordelene ved TTA?

TTA er en mindre invasiv procedure og kan have en kortere genoptræningstid. Det kan være et godt valg for mindre, lettere eller mindre aktive hunde.

Hvordan er genoptræningen efter operationen?

Genoptræning er en vigtig del af genopbygningen efter begge typer kirurgi. Det vil typisk inkludere fysioterapi og opfølgende besøg hos dyrlægen.

Kan jeg tale direkte med dyrlæge Kristian M. Kamstrup?

Ja, du er velkommen til at ringe til os på 44 91 91 44 for at tale direkte med Kristian, vores ortopædkirurg, for yderligere information eller en konsultation.

Er der nogen nyere teknologier eller forskning inden for TPLO og TTA?

Ja, der er en løbende forskning og udvikling inden for både TPLO og TTA, inklusive forbedringer i kirurgisk teknik og nye implantater og materialer.

Hvad skal jeg overveje økonomisk og tidsmæssigt?

Både TPLO og TTA kræver et betydeligt engagement i form af tid til postoperativ pleje og rehabilitering. Omkostningerne ved disse procedurer varierer, så det er vigtigt at overveje, hvilken der bedst passer til dit budget.